Coronavirus en verhuizen

Het Coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor mensen en voor de maatschappij. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich misschien afvraagt hoe het zit met uw verhuizing, in verband met het Coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Graag geven wij u duidelijkheid.

Verhuizen blijft doorgaan
Mondial Aad de Wit voert nog steeds verhuizingen uit en staat graag klaar om u te helpen. Dus als u wilt verhuizen, kunt u een verhuisofferte aanvragen. De taxatie zullen wij waar mogelijk door middel van videobellen doen om contactmomenten te vermijden. Onze Erkende Verhuizers helpen u vervolgens graag op weg naar een veilige, snelle en goede verhuizing.

Geplande verhuizingen
De inzet van uw onze Erkende Verhuizers is om uw verhuizing uit te voeren zoals met u is overeengekomen. Gezien de actuele situatie rond het Coronavirus zijn wel enkele aandachtspunten van belang.

1. Hygiënerichtlijnen
In verband met het Coronavirus volgen wij, ter bescherming van klanten en medewerkers, de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om deze richtlijnen ook te volgen:
1. Regelmatig handen wassen met water en zeep.
2. Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
3. Gebruik van papieren zakdoekjes.
4. Geen handen schudden (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant).
5. Minimaal 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.
Op www.rivm.nl vindt u meer informatie over het coronavirus en de RIVM richtlijnen.

2. Aanwezigheid van zieke personen
Om een soepele verhuizing te kunnen waarborgen, verneemt uw Erkende Verhuizers graag uiterlijk vóór aanvang van de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt u of belt u in dat geval uw Erkende Verhuizer. Als uw Erkende Verhuizer de verhuizing onder die omstandigheden wil uitvoeren, volgt deze de instructies van de lokale GGD en de Erkende Verhuizer helaas deze persoon vriendelijk moeten vragen om het pand te verlaten totdat de verhuizing gereed is. Ook zal het verhuisteam zich in dat geval uit voorzorg extra beschermen. Een en ander doet niet af aan het respect van uw Erkende Verhuizer voor u als klant of andere aanwezigen, maar hij moet de veiligheid vooropstellen.

3. Verhuizing uitstellen
Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zal de Erkende Verhuizer hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum (at. 12 AVVV). Wij beseffen dat dit wellicht een probleem kan geven met goederen die verwijderd moeten worden van het laadadres. Mondial Aad de Wit verhuizingen beschikt over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan.

4. Verhuizing annuleren
Mocht u besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren, dan bent u hiervoor een schadevergoeding verschuldigd op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage (art. 13 AVVV):
Meer dan 30 dagen voor de verhuizing: 15 procent
14-30 dagen voor de verhuizing: 50 procent
7-14 dagen voor de verhuizing: 75 procent
Minder dan 7 dagen voor de verhuizing: 100 procent

De omstandigheden kunnen als gevolg van het Coronavirus snel wijzigen. Wij proberen deze pagina actueel te houden. Volgt u de berichtgeving op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl (die informatie is altijd actueel en leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina) of mail info@erkendeverhuizers.nl.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze uitzonderlijke tijden. De ervaren en zeer gemotiveerde verhuissteams van Mondial Aad de Wit staan voor u klaar om voor u een perfecte verhuizing te verzorgen en om u maximaal te ontzorgen.

Laatst aangepast op 25 maart 2020

Contact

Aad de Wit Verhuizingen B.V.
Email: verhuizingen@aaddewit.nl

Haarlemmerstraatweg 167a
1165 MK Halfweg
020 - 4227117

Castricummerwerf 40
1901 RV Castricum
0251 - 65 24 39

Keizersgracht 452
1016 GD Amsterdam
020 - 4227117

Stel hier je vraag of bereken direct je verhuizing!

Contactformulier
Maak een gratis afspraak